Állattartó telepek fejlesztésének támogatása 

KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24 – Tervezet

1. Pályázati cél

A Felhívás célja az állattartó gazdaságok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, új épületek, építmények kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állításával. Az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújításával, technológiáinak korszerűsítésével, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák kialakításával csökken az ágazat energiafelhasználása. Az állattartó gazdaságok ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő technológiai fejlesztések megvalósítása, levegő minőségének javítása, a felszíni és felszínalatti vizek terhelésének csökkentése.  További cél a járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatának csökkentése és olyan állatjóléti beruházások elősegítése, amelyek túlmutatnak az általános telepi fejlesztésen és az általánosan alkalmazott gyakorlatokból eredő szabályokon.

2. Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése (beleértve új állattartó telepek létesítését is)

 • Baromfitartó telepek korszerűsítése – Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódóan
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése – Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó) tartásához kapcsolódóan
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése – Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény tartásához kapcsolódóan
 • Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése – Juh- és kecskefélék tartásához kapcsolódóan
 • Egyéb állattartó telepek korszerűsítése – Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartásához kapcsolódóan

2. célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó zöld beruházások megvalósítását is) valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan. Az energiahatékonyság javulással járó tevékenység keretében megvalósuló tevékenységek esetén a legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.

3. célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is) – valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

4. célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése
 • szoftverek és hardverek
 • szabadalmak
 • licenszek
 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • ingatlan vásárlása (max 2% támogatás)
 • projektmenedzsment

Nem támogatható tevékenységek:

 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése (A 3. célterület esetében önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése támogatott.).
 • A méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2023. évi igénybevételének szabályairól szóló 25/2023. (VI. 26.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek.
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.
 • Mezőgazdasági géptároló / gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása.
 • Forgóeszközök beszerzése
 • Szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi (kivéve trágyaszállító pótkocsi) 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak
 • A felhívás, valamint a művelet célján méretében, funkciójában, kialakításában jelentősen túlmutató beruházások.
 • Nem nyújtható uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás a KAP Stratégiai Tervből nyújtott mezőgazdasági, erdészeti és agrárvidékfejlesztési állami támogatás igénybevételére vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 6/2023. (XII. 7.) AM utasítás (a továbbiakban: 6/2023. (XII. 7.) AM utasítás) 5. § (2) bekezdésében foglalt tevékenységekhez, az ott rögzített feltételekkel
3. Megvalósítási és fenntartási idő

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

4. Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 2. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

 

5. A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 200 millió Ft maximum 5 milliárd Ft. A támogatás maximális mértéke alapesetben 50%, kollektív beruházás esetén 60% lehet.

Az egyes célterületekre vonatkozó további korlátok:

 • célterület („Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében”): maximum 500 millió Ft.
 • célterület („Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával”): maximum 30 millió Ft.

Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése, illetve anyagmozgatás gépeinek beszerzése összköltsége maximum a projekt összköltségének 25%-a lehet!

A támogatás maximális mértéke 65% lehet az alábbiak figyelembevételével:

A kedvezményezettek jelen felhívásban tervezett projektjük tekintetében további többlettámogatásra lehetnek jogosultak, amennyiben a beruházás megvalósításához igénybe vett beruházási hitelhez kamattámogatást, illetve a beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díjához díjtámogatást igényelnek. A támogatás intenzitás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot azzal, hogy az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódóan legfeljebb 5%, a beruházási hitel kamatához kapcsolódóan legfeljebb 10% mértékű többlettámogatás igényelhető, a jelen felhívás alapján megtervezett művelet kamat és kezességi díj nélkül számított elszámolható költségének arányában.

Előleg mértéke: A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

 

Benyújtási időszak: 2024. július 30-tól. Az első benyújtási ciklus utolsó napja 2024. augusztus 12.

A sikeres pályázás érdekében kiemelten javasolt az első benyújtási ciklusban beadni a pályázatot!

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Krisztián
telefon: 06 (20) 954 15 45
e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu
www.palyazatakademia.hu