Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

KAP-RD01a-RD12-1-24

1. Pályázati cél

A felhívás elsődleges célja a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítésének támogatása. További cél a folyamatosan változó piaci igények kielégítéséhez szükséges innovatív termesztéstechnológiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, a fajtaválaszték korszerűsítése, az öntözött ültetvények területének növelése, valamint az ökológiai művelésmód alkalmazásának elősegítése.

2. Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

I. Gyümölcstermő ültetvények telepítése:

 • Új ültetvény telepítése: Ültetvény telepítése olyan területen, melyen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem található ültetvény. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár
 • Ültetvénycsere: A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a beruházással érintett területen – meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése. Amennyiben a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta a – a 9. melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott termőre fordulástól számított 10 évet, abban az esetben a 9. melléklet II/a. táblázat 1. és 2. soraiban szereplő ’ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége elszámolható.

II. Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény (a 9. melléklet I. táblázatban szereplő fajok vonatkozásában) korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy együttesen is megvalósíthatók).

1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:

 • a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása,
 • jégháló beszerzése, kiépítése

2. Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása (a meglévő ültetvény védelmére elegendő fagyvédelmi kapacitás kiépítése támogatott):

 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.

3. Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:

 • Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).

4. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök akkor támogatott, ha a meglévő ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot:

 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
 • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

III. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

 • A 9. melléklet III. táblázatában szereplő gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése a felhívás 3.3. III. (A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások) 15. pontjának figyelembevételével, vagyis csak akkor támogatott, ha a meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot: fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a felhívás 3.3. III. (A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások) 15. és 9.4. (Az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások) pontjainak figyelembevételével:
  • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
  • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
  • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

IV. Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek:

 • Új borszőlőültetvény telepítése. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni a 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.
 • Borszőlő betakarítására alkalmas gépek beszerzése a felhívás 3.3. III. (A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások) 16. (meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot) és 9.4. (Az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások) pontjainak figyelembevételével:
  • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
  • Önjáró betakarítógépek beszerzése.

Nem támogatható tevékenységek:

 • Ingatlan vásárlása.
 • Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés.
 • Zárt rendszerű növényházak kialakítása. (a telepítési terv szerint fóliaborítás és a szükséges támrendszer beszerzése, mint esőkár megelőzését szolgáló technológia támogatott.)
 • Az öntözőrendszer működtetéséhez szükséges, felszíni vagy felszín alatti vizekből töltendő puffertározók létesítése, öntözővíz tározók létesítése

 

3. Megvalósítási és fenntartási idő

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

4. Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 2. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

 

5. A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 500 millió Ft. A támogatás maximális mértéke alapesetben 50%, kollektív beruházás esetén 60% lehet.

A támogatás maximális mértéke 65% lehet az alábbiak figyelembevételével:

A kedvezményezettek jelen felhívásban tervezett projektjük tekintetében további többlettámogatásra lehetnek jogosultak, amennyiben a beruházás megvalósításához igénybe vett beruházási hitelhez kamattámogatást, illetve a beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díjához díjtámogatást igényelnek. A támogatás intenzitás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot azzal, hogy az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódóan legfeljebb 5%, a beruházási hitel kamatához kapcsolódóan legfeljebb 10% mértékű többlettámogatás igényelhető, a jelen felhívás alapján megtervezett művelet kamat és kezességi díj nélkül számított elszámolható költségének arányában. E támogatások külön felhívás keretében, felhívás alapján elnyert támogatási okirat birtokában igényelhetők.

Előleg mértéke: A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 100 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

Benyújtási időszak: 2024. szeptember 10-től. Az első benyújtási ciklus utolsó napja 2024. szeptember 23.

 A sikeres pályázás érdekében kiemelten javasolt az első benyújtási ciklusban beadni a pályázatot!

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Krisztián
telefon: 06 (20) 954 15 45
e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu
www.palyazatakademia.hu

Teljes pályázat letöltése
9. melléklet