Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása

KAP-RD04a-RD04b-1-24

1. Pályázati cél

A Felhívás célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő komplex, nagyobb léptékű fejlesztések megvalósulása. Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást elősegítő, valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő komplex, nagyobb léptékű fejlesztések megvalósulása. Az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát technológiák alkalmazása, az energiahatékonyság javítása, az energiaköltségek csökkentése, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.

 1. Támogatható tevékenységek

A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása

Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) a rögzített felső korlát figyelembe vételével.
 • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

Borászati üzemek fejlesztése

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a rögzített felső korlát figyelembe vételével.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

 Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)

 • Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
 • Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a rögzített felső korlát figyelembe vételével.

Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése/létesítése:

 • Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan annak készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Mezőgazdasági termék értéknövelésnek tevékenységéhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok), beszerzése a rögzített felső korlát figyelembe vételével.
 • A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások.

Az egészséges állatok vágásából származó, az 1069/2009/EK rendelet 10. cikk szerinti 3. kategóriába6 sorolt állati melléktermékek feldolgozásához, továbbá illóolaj lepárláshoz kapcsolódóan:

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása,
 • meglévő rendszerek energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítése.

2) Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

 • Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari- és borászati üzemekben: meglévő, termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése.
 • Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • szoftverek és hardverek
 • szabadalmak
 • licenszek
 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • ingatlan vásárlása (max 2% támogatás)
 • projektmenedzsment

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelése típusú tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése

Nem támogatható tevékenységek:

 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 • erőgépek és személygépjárművek beszerzése; pickupok beszerzése
 • 1 gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 • folyékony bioüzemanyag előállítása

 

 

 1. Megvalósítási és fenntartási idő

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

 1. Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:

 • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

 

 1. A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege várhatóan minimum 200 millió Ft maximum 5 milliárd Ft. A támogatás maximális mértéke alapesetben 50%, kollektív beruházás esetén 60% lehet.

A támogatás maximális mértéke 65% lehet az alábbiak figyelembevételével:

A kedvezményezett a felhívásban tervezett művelet tekintetében további többlettámogatásra lehet jogosult, ha a beruházás megvalósításához igénybe vett beruházási hitelhez kamattámogatást, illetve a beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díjához díjtámogatást igényel. A támogatás intenzitás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot azzal, hogy az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódóan legfeljebb 5%, a beruházási hitel kamatához kapcsolódóan legfeljebb 10% mértékű többlettámogatás igényelhető, a felhívás alapján megtervezett művelet kamat és kezességi díj nélkül számított elszámolható költségének arányában. A felhívás keretében meghatározott maximális támogatási mérték kiterjed a kamattámogatásra és az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódó díjtámogatásra is, a felhívás keretében elnyert támogatással egybeszámítva.

E támogatások külön pályázati felhívás keretében, a felhívás alapján elnyert támogatási okirat birtokában igényelhetők. Az összesen elnyerhető támogatás összege – egybeszámítva a felhívás alapján elnyert alap beruházási támogatást, a kamattámogatást, valamint a kezességi díjtámogatást – nem haladhatja meg a felhívásban meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összeget, azaz 5 Mrd forintot.

Előleg mértéke: A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

A támogatási kérelem NEM HIÁNYPÓTÓLHATÓ, KÖTELEZŐ mellékletei:

 • Építési tevékenység esetén az építészeti-műszaki tervdokumentáció
 • Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén nyilatkozat a nem engedélyköteles építési tevékenységekről.
 • Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, a beszerzésre kerülő gépekre, eszközökre, technológiákra, valamint a felhívásban meghatározott egyes szolgáltatások vásárlására vonatkozóan 3 db árajánlat.

 

Benyújtási időszak: 2024. szeptember 17-től. Az első benyújtási ciklus utolsó napja 2024. szeptember 30.

A sikeres pályázás érdekében kiemelten javasolt az első benyújtási ciklusban beadni a pályázatot!

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Krisztián
telefon: 06 (20) 954 15 45
e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu
www.palyazatakademia.hu