Fiatal erdők állománynevelésének támogatása

KAP-RD40-1-24

1. Pályázati cél

A felhívás a beavatkozásban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni: Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben várható fahasználatok során tapasztalhatók.

2. Támogatható tevékenységek

 • kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás;
 • tisztítás;
 • magas törzsnyesés (5m), és kihordás vagy sorba rendezés vagy aprítás.

Nem ítélhető meg támogatás:

 • Szabadrendelkezésű erdőre;
 • Folyamatban lévő erdősítésre;
 • Karácsonyfa és díszítőgally-telepre;
 • Rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai célú faültetvényre;
 • konzorciumi formában.

A fentieken túl nem támogatható az az erdőrészlet:

 • amelynek erdőgazdálkodójára az adott erdőrészletre vonatkozóan az erdészeti hatóság véglegessé vált döntésével bírságot állapított meg és a bírságolt cselekmény az erdősítésre, az állománynevelésre, vagy a véghasználatra vonatkozó szabályokat megsértette, avagy ugyanezen tényállás alapján a hatóság az erdőgazdálkodót mulasztására figyelmeztette a támogatási kérelem benyújtásának napjáig,
 • amelyet érintően a hatóság a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997.(II.20.) Korm. rendeletalapján véglegessé vált döntésével bírságot szabott ki az erdőgazdálkodóra a támogatási kérelem benyújtásának napjáig.

Ezen túlmenően támogatás nem igényelhető ugyanazon erdőrészlet vagy rész-erdőrészlet vonatkozásában befejezett ápolásra, tisztítására, törzsnyesésre, ha a felhívás vagy a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, az Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (VP5-8.6.2-16) felhívás alapján a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben, nemesnyár faállomány típusok esetén megelőző 3 évben támogatásban részesült.

3. Megvalósítási és fenntartási idő

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A fenntartási idő 5 év.

4. Támogatást igénylők köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

 • az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, aki az érintett erdőrészletre jóváhagyott erdőtervvel rendelkezik.

5. A támogatás mértéke, összege

Tevékenység Támogatási egységköltség (eurónak megfelelő forintösszeg/ha)

Befejezett ápolás – kézi

 

193

Befejezett ápolás – gépi

 

120

Tisztítás természetszerű, átmeneti és származék természetességi állapotú erdőkben

 

193

Tisztítás faültetvény és kultúrerdő természetességi állapotú erdőkben

 

99
Magas törzsnyesés (5m) és kihordás vagy sorba rendezés vagy aprítás 147

 

A táblázatban feltüntetett összegek a jogosult költségek 65%-os támogatását tartalmazzák. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege: 50.000 eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Első benyújtási időszak: 2024. szeptember 4.– szeptember 17.

A sikeres pályázás érdekében kiemelten javasolt az első benyújtási ciklusban beadni a pályázatot!

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Krisztián
telefon: 06 (20) 954 15 45
e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu
www.palyazatakademia.hu