VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

1. Pályázati cél

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához. A felhívás lehetőséget teremt feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is.

2. Támogatható tevékenységek

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 600-700 db.

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak!

Önállóan támogatható tevékenységek

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai renTermeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése

 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése

 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével

B) A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • szoftverek és hardverek

 • szabadalmak

 • licenszek

Nem támogatható tevékenységek:

 • épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása;

 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;

 • a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;

 • erőgépek, személyszállító gépjárművek beszerzése;

 • ingatlan vásárlás;

 • új üzem létesítése (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás);

 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;

 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;

 • folyékony bioüzemanyag előállítása;

3. Megvalósítási és fenntartási idő

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak (5 év) alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa tartalmazza.

 

4. Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul (borászati cél esetében 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoport).

5. A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió Ft..

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

Az előleg mértéke 50% lehet.

 

Benyújtási időszak: 2021. július 7-től

A sikeres pályázás érdekében javasolt a pályázati benyújtási kezdőnapon beadni a pályázatot!

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Krisztián
telefon: 06 (20) 954 15 45
e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu
www.palyazatakademia.hu