Élelmiszeripari technológiai Beszállító-fejlesztési Program

1. Pályázati cél

A Program célja a hazai élelmiszer-alapanyag termelést, illetve élelmiszer-feldolgozást célzó gép- és eszközgyártás fejlesztésének támogatása az importfüggőség csökkentésére, a hazai kapacitások növelésére. Azon, a hazai integrált élelmiszer-előállítási folyamatot támogató élelmiszer-alapanyag termelést, illetve élelmiszer-feldolgozást célzó gép, eszköz és technológiai kategóriák előnyben részesítése, amelyekben hazai szinten nem biztosított az önellátás, vagy egyáltalán nincsenek hazai gyártók, de a közeljövőben jelentős kereslet várható.

A Program tágabb célja a hazai élelmiszer-alapanyag termelést, illetve élelmiszer-feldolgozást célzó technológiák beszállítóinak segítése a magasabb hozzáadott értéket teremtő folyamatok alkalmazására, új termékek és szolgáltatások előállítására, hatékonyságuk és termelékenységük növelése modern, Ipar 4.0 technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatási-fejlesztési tevékenységgel. A Program így a hazai élelmiszeripar fejlesztéséhez járul hozzá.

2. Támogatható tevékenységek

a) Technológiafejlesztés.

b) Információs technológia-fejlesztés.

c) Kapcsolódó gyártási licenc és know-how beszerzések.

d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés).

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: a fejlesztési projekt megvalósításához szükséges tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált minősített szakértőktől vagy tanácsadóktól.

f) Képzési szolgáltatások igénybevétele

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, amelyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

h) Kísérleti fejlesztés (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 25%-áig).

3. Megvalósítási és fenntartási idő

A projektek megvalósítási időtartama a megkezdésétől számított legfeljebb 24 hónap. A fenntartási kötelezettség 3-5 év.

4. Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet kizárólag beszállítóként működő vállalkozások nyújthatnak be (a továbbiakban: támogatást igénylő). Támogatást igénylők azon vállalkozások lehetnek,

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel,

b) amelyek mikro-, kis-, közép vagy nagyvállalkozásnak minősülnek,

c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő a legutolsó lezárt teljes üzleti év alapján,

d) amelyeknek a nettó árbevétele legalább 40 millió forint, a legutolsó lezárt teljes üzleti év alapján.

 

Jelen felhívásban beszállítónak minősül az a vállalkozás, amely jelen felhívás Szakmai jogosultsági kritériumok pontjában felsorolt célterületek legalább egyikén alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy szerszámot/gyártástechnológiát és/vagy know how-t és/vagy teljes eszköz/végtermék/technológiai megoldás összeállítást fejleszt, állít elő, gyárt, szerel össze élelmiszeripari gyártó vagy termelő vállalkozás számára.

 

Szakmai jogosultsági kritériumok:

A fejlesztett tevékenység az élelmiszeripar alábbi célterületeinek valamelyikéhez kell, hogy kapcsolódjon:

a) Környezetkímélő és a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást elősegítő gépek, eszközök és technológiák.

b) Állattartás eszközei és technológiák.

c) Precíziós gazdálkodást elősegítő alaptechnológiák.

d) Élelmiszeripari technológiák és eszközök, továbbá olyan műveletek, folyamatok és logisztikai tevékenységek, amelyek a nyersanyag fogyasztóhoz történő eljuttatását valósítják meg. Egyaránt támogathatóak részfolyamatokhoz kapcsolódó, akár kisebb léptékű fejlesztések (például feldolgozást nem igénylő mezőgazdasági termékekhez, nyersanyagokhoz, feldolgozáshoz kapcsolódó fejlesztések), valamint akár a teljes vertikumhoz kapcsolódó technológiafejlesztés is, de kizárólag olyan fejlesztés támogatható, amely eredményeként valamilyen gyártmány (gyártás), technológia, know-how fejlesztése valósul meg.

Továbbá beszállítónak minősül az a vállalkozás, amely élelmiszeripari gyártó vagy termelő vállalkozás által előállított termék / szolgáltatás előállításához nélkülözhetetlen, ahhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatást nyújt ismétlődő, folytonos jelleggel (ide nem értve a cég napi szintű üzemeltetéséhez – például bérszámfejtés, takarítás – kapcsolódó szolgáltatásokat).

5. A támogatás mértéke, összege

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 milliárd Ft.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 20 millió Ft, maximum 3 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke 35-50%

Az előleg mértéke 50%-100% lehet.

Benyújtási időszak: 2022. március 11-31

A pályázatok benyújtása folyamatos, de a sikeres pályázás érdekében mielőbb beadni a pályázatot!

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Krisztián
telefon: 06 (20) 954 15 45
e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu
www.palyazatakademia.hu